قیمت سوله ورزشی

قیمت سوله ورزشی

یکی از کاربری های سوله ها در ساخت سوله ورزشی می باشد. امروزه در ساخت سوله های ورزشی از سازه های سنگین و پر هزینه بتنی استفاده نمی شود بلکه سازه های فلزی از جمله سوله ها در ساخت و احداث سالن های ورزشی به کار گرفته می شود. قیمت سوله ورزشی بنابر نوع رشته ورزشی و مساحت سوله ورزشی، ارتفاع سوله ورزشی، نوع اسکلت و متریال ورزشی متغیر می باشد.

اولین قدم در ساخت و بنا کردن سوله ورزشی تعیین نوع رشته ورزشی و کاربرد همگانی یا چند رشته ورزشی در آن مکان می باشد. با در نظر گرفتن تصمیم در قدم اول ابعاد زمین، متریال و نوع مصالح ساخت نیز مشخص خواهد شد که این موارد در تعیین قیمت سوله ورزشی تاثیرگذار است.

امروزه حركت از ساخت سنتي سازه های بتنی به سمت ساخت صنعتي از جمله سازه های فلزی با روند كاهش عمليات اجرايي در محل و افزايش عمليـات پـيش سازي صنعتي و نصب در محل احداث از جمله اهداف اولويت دار فناوري بخش ساختمان است. لذا با توجه بـه شرايط جغرافیایی و محلي، نيروي كار، مصالح، متریال و دسترسـي بـه ماشـين آلات و تجهيـزات صـنعتي، گـرايش فنـاوري سـاخت ورزشگاه نيز بايد تا حدامكان به سمت افزايش عمليات نصب و پيش سازي هدايت گردد.

ساخت سالن های ورزشی با استفاده از اسکلت فلزی سوله مزایای خاص خود را دارد. چرا که این نوع سازه های فلزی در مقایسه با سـوله هایی همانند سوله صنعتی، سـوله دامداری، سوله کشاورزی و … از لحاظ ارتفاع و دهانه متفاوت هستند. سرمایه گذاران با ساخت این نوع سازه، علاوه بر اینکه می توانند درآمد روزانه خوبی کسب کنند، سبب افزایش قیمت زمین و جلوگیری از ادعاهای حقوقی ادارات و برخی نهادها در خصوص زمین و موقعیت سوله نیز می شود.

ورزشگاه هاي كوچك زير مجموعه شبكه ورزشگاه هاي بزرگ شهري می باشند كه حوزه پوششي آنها در حد محلات با عملكردي بسيار محدود مي باشند. اين ورزشگاه ها با هدف پر كردن اوقـات فراغـت، تـأمين سـلامت جسـم و روان و آموزش فنون ورزشي احداث می شوند و محيطی مناسب براي رشد استعدادها و هدايت افراد مستعد به سمت ورزش هـاي قهرماني است.

سازمان فضايي ورزشگاه هاي كوچك از پنج بخش اصلي شامل: سالن ورزشـگاه، فضـاهاي جنبـي سـالن، فضاهاي عمومي اداري، فضاهاي پشتيباني ورزشگاه و فضاهاي آزاد و زمين هـاي ورزشـي روبـاز تشـكيل می شود. در اين سازمان فضايي سالن ورزشي نقش تعيـين كننـده و محـوري در ساخت مجموعه ورزشی دارد. بطوریکه سـاير فضاهاي ورزشگاه به صورت مستقيم يا غير مستقيم در خدمت ايـن فضـا قـرار مـي گيرنـد.

شکل 1: رابطه سالن ورزشی با دیگر فضاهای موجود در ورزشگاه

شکل 1: رابطه سالن ورزشی با دیگر فضاهای موجود در ورزشگاه

با توجه به آمار کسب شده از نمونه هاي موفق ورزشگاه هاي كوچك در سطح بـين المللـي، حـدود نسـبت مساحت هاي پنج عملكرد اصلي به صورت زير گزارش شده است:

 • ابعاد سالن ورزشي حدود 60 درصد از كل مساحت زير بنا است.
 • فضاهاي جانبي سالن حدود 15 درصد از كل مساحت زير بنا را در بر می گیرد.
 • فضاهاي عمومي و اداري حدود 15 درصد از كل مساحت زير بنا را اشغال می کند.
 • فضاهاي پشتيبان ورزشگاه حدود 10 درصد از كل مساحت زير بنا را در بر می گیرد.
 • فضاهاي آزاد و محوطه های زمين هاي ورزشي سرباز، پاركينگ و محوطه سبز و دسترسي ها، 5 تا 10 برابر مساحت زير بناي ورزشگاه در نظر گرفته می شود.

سالن ورزشگاه هاي كوچك فقط براي ورزش هايی در سطح بازي هاي محله اي و تمرينات ورزشي بدون در نظر گرفتن جايگاه ثابت تماشاچي، طراحي و اجرا مي شوند. در اين نوع ورزشگاه ها هرگاه سالن كوچك ديگري براي ورزش هايي همانند: كشتي، بدنسازي، تنيس روي ميز و ورزش هاي رزمي پیش بینی شود كارايي ورزشگاه دو چندان مي شود. از این رو متمایز سازی عملكردي نبايد مساحت كل سالن اصلي و سالن كوچك را به نسبت دیگر فضاها تحت ثاتیر قرار دهد و تغيير دهد.

ابعاد و اندازه سالن ورزشی

مساحت سالن اصلي با توجه به نوع ورزشی که قرار است در آن انجام شود در حدود 500 متر مربع با عرض 17 و ارتفاع 7/6 متر در نظر گرفته شود. ارتفاع مفيد 7/6 متر بايد در تمام محدوده زمين هاي بازي فراهم شود. مساحت سالن كوچك با توجه به فعاليت هاي در نظر گرفته شده در بهترين حالت 100 متر مربع و ترجيحاً به شكل مربع و به ارتفاع 4 متر طراحی شود.

فضاهایی باید تحت عنوان دسترسي به سالن هاي ورزشگاه شامل دسترسي ورزشكاران، بازديدكنندگان، وسايل نقليه موتوري و دیگر دسترسي ها در نظر گرفته شود.

تجهيزات و وسايل مورد نياز هر يك از ورزش ها در داخل سالن ها نيازمند پيش بيني تمهيداتي براي نصب است.

تجهیزات سوله ورزشی

شکل2: تجهیزات سوله ورزشی

قیمت سوله ورزشی

قیمت ساخت سوله ورزشی به فاکتور هایی همچون: مساحت سوله ورزشی، ارتفاع سوله ورزشی، نوع اسکلت و متریال مصرفی بستگی دارد و هر چه ابعاد سوله بزرگتر باشد و متریال مصرفی با کیفیت و درجه 1 باشد هزینه ساخت نیز افزایش خواهد یافت. با افزایش قیمت سوله ورزشی این اطمینان حاصل می شود که سوله مقاوم و پول ساز در اختیار خواهید داشت که تا سالیان صرف هزینه های تعمیر و نگهداری نخواهید داشت. از آنجایی که قیمت های آهن و مصالح ساخت هر روزه در حال تغییر و نوسان است تعیین قیمت دقیق امکان پذیر نیست اما می توان برای تعیین قیمت های مقطوع اولیه با شرکت سپهر سوله تماس حاصل نمایید.

همانطور که می دانیم هزینه ساخت و اجرای سالن های ورزشـی با توجه به نوع کاربری سـوله و ابعاد و محل اجرا متغیر و متفاوت متفاوت است. با توجه به اینکه این سازه ها دارای دهانه بزرگ تر از 20 متر می باشند، بهترین و راحت ترین گزینه برای این نوع سازه، سـوله های تیر ورقی است. ساخت سوله جهت سالن ورزشی شامل مراحل زیر است:

سوله های تیرورقی اغلب در سالن های چند منظوره با دهانه و ارتفاع بالا به کار گرفته می شوند. این سازه های فلزی مقاومت بسیار بالایی نسبت به سوله های خرپایی دارند و هزینه ساخت و نصب آن نیز بسیار پائین تر از دیگر انواع سوله ها می باشد. طراحی انواع سوله ورزشی، میزان مقاومت جان و بال سوله، نوع پروفیل ZED، نحوه نصب میل مهارها و … نیاز به تخصص مهندسی تولید قطعات سوله و اجرای اسکلت فلزی سوله دارد. یکی دیگر از پیشنهادات ساخت نوع سوله ورزشی، انواع سوله های سبک می باشد.

مراحل ساخت سوله ورزشی

 • مرحله اول تعیین متراژ سوله ورزشی
 • مرحله دوم انتخاب یک شرکت سوله سازی معتبر
 • مرحله سوم طراحی یک سوله ورزشی مقاوم
 • مرحله چهارم ساخت اجزاء سوله ورزشی
 • مرحله پنجم نصب سوله ورزشی

ابعاد سوله ورزشی بر اساس نوع رشته ورزشی

نکته ای که حائز اهمیت است این است که ابعاد ذکر شده صرفا اندازه زمین ورزشی است، اما جهت ساخت فضاها و سوله های ورزشی، در نظر گرفتن حاشیه زمین، حد استاندارد زمین تا دیوار سـوله، محل استقرار تماشاچیان و … نیز بسیار مهم است. ارتفاع استاندارد در ساخت سوله های ورزش های توپی بین 7 تا 10 متر در نظر گرفته می شود. این متراژ برای ورزش های رزمی و کشتی، تنیس روی میز و تیراندازی بین 3 تا 4 متر نیز کفایت می کند. با علم بر این مطالب در ادامه ابعاد و متراژ برخی سالن های ورزشی را لیست می کنیم. این ابعاد و متراژ به طور متوسط برآورد شده اند. مساحت سالن های ورزشی بر قیمت ساخت سوله ورزشی و نوع متریال و مصالح ساخت تاثیرگذار است.

 • ابعاد زمین ورزشی فوتبال:

حداقل طول زمین ورزشی فوتبال ۲۵ متر و حداکثر طول ۴۲ متر، حداقل عرض ۱۵ متر و حداکثر عرض ۲۵ متر می باشد. این ابعاد در مسابقات بین المللی به حداقل طول ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر، حداقل عرض ۱8 متر و حداکثر عرض ۲۵ متر تغییر می یابد.

 • ابعاد سالن ورزشی فوتسال:

حداقل طول سالن ورزشی فوتسال 38 متر و حداکثر طول 42 متر و حداقل عرض 18 متر و حداکثر عرض 25 متر در نظر گرفته می شود.

 • ابعاد زمین ورزشی والیبال:

طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ متردر نظر گرفته می شود.

 • ابعاد زمین ورزشی بسکتبال:

طول زمین بستکبال 28 متر و عرض آن 15 متر محاسبه می شود که ارتفاع سبد از زمین 3/5 متر و حداقل ارتفاع سالن نیز 7 متر در نظر گرفته می شود.

 • ابعاد زمین ورزشی هندبال:

طول زمین هندبال 40 متر و عرض آن 30 متر محاسبه می شود.

 • ابعاد استخر استاندارد:

برای ساخت استخر معمولا سه سایز استاندارد 13/5 در 25، 16 در 33 و 25 در 50 در نظر گرفته می شود.

 • ابعاد زمین ورزشی بدمینتون:

طول زمین بدمینتون 13/40 و عرض زمین 6/10 متر می باشد.

 • ابعاد زمین ورزشی کشتی:

حداقل قطر تشک کشتی 1/5 می باشد اما معمولا در سوله ورزشی کشتی چند تا تشک تعبیه می شود از این رو باید فواصل بین تشک ها و تعداد آنها را در ساخت سوله در نظر گرفت.

 • ابعاد زمین ورزشی کاراته:

ابعاد زمین ورزشی کاراته 8 در 8 می باشد. این سالن نیز همانند سالن کشتی ممکن است دارای چند تاتامی باشد. لذا سوله ورزشی که برای آن در نظر گرفته می شود باید بر اساس تعداد تاتامی و فضاهای بین طراحی گردد.

 • ابعاد زمین ورزشی جودو:

ابعاد زمین ورزشی جودو نیز 8 در 8 و 16 در 16 می باشد و تمام مطالب عنوان شده در ابعاد زمین ورزشی کاراته و کشتی در مورد زمین ورزشی جودو نیز مطرح است.

 • ابعاد زمین ورزشی ژیمناستیک:

رشته ژیمناستیک شامل چندین زیر رشته می باشد. لذا ساخت سوله ورزشی برای آن باید بر اساس طراحی خاص صورت پذیرد.

استانداردهای ساخت سوله ورزشی

استانداردهای خاصی باید در ساخت سوله ورزشی رعایت گردد که این استانداردها در قیمت سوله ورزشی اثرگذار هستند و باعث بالا رفتن قیمت سوله ورزشی می شود. در ادامه مهمترین این استانداردها را عنوان می کنیم:

 • میزان نوردهی سالن ورزشی

میزان نور فضاهای ورزشی باید عمود بر دید ورزشکاران نبوده و شدت نور استاندارد نیز بین 600 تا 800 لوکس و در ارتفاع یک متری از سطح زمین باشد. پنجره های سوله های ورزشی باید حداقل حدود 90 سانتیمتر ارتفاع داشته باشند.

 • رنگ آمیزی سقف سوله ورزشی

سقف سوله های ورزشی باید به رنگ روشن رنگ آمیزی شود و در برابر رطوبت نیز مقاوم باشد.

 • دمای سالن ورزشی

درجه حرارت سالن های ورزشی باید همواره بین 10 تا 22 درجه سانتیگراد در تعادل باشد.

 • عایق بندی سالن ورزشی

سالن های ورزشی باید دارای عایق کاری رطوبتی، صوتی و حرارتی باشند. به عنوان مثال جهت عایق کاری صوتی کف سالن ها از کفپوش های عایق و برای عایق کاری دیوارها از صفحات سیمانی یا چوبی استفاده می کنند. سقف سوله نیز باید عایق کاری رطوبتی شود تا فضای داخلی سوله از برف و باران در امان بماند. عایق های حرارتی سوله نیز برای کنترل دمای سوله و صرفه جویی در مصرف انرژی حیاتی می باشد.

 • تهویه سالن ورزشی

یکی از مهمترین نیازهای هر سوله ورزشی تهویه مناسب سالن است. در سوله های ورزشی فضاهایی همانند رختکن، اداری، انبار و سرویس های بهداشتی نیاز به تهویه دارند.

 • کف سازی سوله ورزشی

در کف سوله های ورزشی باید مسیرهایی جهت انتقال فاضلاب در زمان ساخت سوله طراحی و اجرا شود. ساختار کف و کفپوش سالن های ورزشی باید با نوع ورزشی که در آن انجام می شود مناسب باشد.