آهن آلات شرکت ای جی تی

شرح پروژه:

آهن آلات شرکت ای جی تی.

جزئيات پروژه:

نام سفارش دهنده: شرکت ای جی تی ایرانیان

تناژ (تن): 3/000

متراژ (متر مربع): 40/000

مدت زمان اجرا: 9 ماه