پاکشوما قم

طراحی ، تولید و اجرای سوله شرکت پاکشوما ( قم )