سرجین بافت زنجان

طراحی ، تولید و اجرای سوله شرکت سرجین بافت زنجان.
آدرس شرکت سرجین بافت در شهرک صنعتی علی آباد زنجان و در جاده فرودگاه می باشد. این شرکت تقریبا در انتهای شهرک و نزدیکی شرکت راشا کاسپین واقع شده است.